Pályázati információ

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00011

 

Eszközfejlesztés fájdalomérzet detektálására biológiai jelek alapján

A kedvezményezett neve: Kereken-Pálya Kereskedelmi És Szolgáltató KFT.

A szerződött támogatás összege: 102 161 420 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 66,35%

A projekt kezdete: 2021.01.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. december 31.

Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00011

A Kereken-Pálya Kft. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz benyújtott Eszközfejlesztés fájdalomérzet detektálására biológiai jelek alapján című 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00011 azonosítószámú támogatási kérelmét az Innovációs és Technológiai Minisztérium 102 161 420 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Célunk olyan kompakt, egyszerűen használható, bőrellenállásmérésen és egyéb kiegészítő élettani paramétereken alapuló, speciálisan fájdalomérzetszint detektáló mérőeszköz és ehhez tartozó kiegészítő eszközpark fejlesztése, amely támogatja a kezelőorvos, az ápolószemélyzet, a kutatók, vagy akár az ápolást végző hozzátartozó döntéseit a fájdalomcsillapító gyógyszerek adagolásával, hatékonyságának becslésével kapcsolatban.
A kezelőorvosnak és az ápolószemélyzetnek öntudatlan, kommunikációra képtelen betegek esetében a fájdalomcsillapító gyógyszerek adagolásának beállításához először meg kell becsülnie a páciens fájdalomszintjét. Olyan egységes módszertan, amely egyszerűen mérhető fiziológiai jellemzőkből állapítana meg aktuális fájdalomszintet, jelenleg nem létezik. A fájdalomcsillapítás hatékony módszertanának kidolgozása különösen aktuális a hosszan tartó kezelést igénylő betegek esetében is.
A másik nagy terület, ahol a kidolgozandó technológiát jól lehetne hasznosítani a különféle készítmények és módszerek hatékonyságvizsgálata. Kutatási szempontból a kifejlesztett eszközt fel lehetne használni a hatóanyagok, molekulák hatásának mérésére, validálására.
Úgy véljük, hogy a projektben előállított technológia alkalmazásának segítségével javítani tudjuk a fájdalomérzet detektálását és minőségének megállapítását, ezáltal optimalizálható lehet az adagolt analgetikumok mennyisége, volumene, ezáltal a költségeken is faragni lehet.
A kockázatot is csökkenteni lehet, vagyis elkerülhetőbbé válhat a tartós eszméletvesztés, egészségkárosodás, kóma, gyógyszerfüggőség stb. Ezáltal gyorsabb gyógyulás, hatékonyabb terápia kivitelezésére nyílhat mód, s a páciensek így gyorsabban térhetnek vissza a munkaerőpiacra.
A projekt megvalósítását a cég 2021.01.01-én kezdte meg, a zárás tervezett időpontja 2022.12.31.
Projekt összköltsége: 153.962.440 Ft
Támogatás összege: 102.161.420 Ft
Az első mérföldkőig elért eredmények:
Elkészült egy tanulmány, amelyben az orvostudomány jelenlegi állásának feltérképezésével foglalkoztunk a fájdalom mérésével kapcsolatosan, szabadalomkutatást végeztünk, és tudományos publikációk segítségével megvizsgáltuk a fájdalom mérésére alkalmazott technológiákat. A kutatás alapján elkészültek a döntéstámogató-, hardver- és szoftver keretrendszerek fejlesztési specifikációi. Megterveztük és elkészítettük a fájdalominger indukálására alkalmas fűtőelem deszkamodellt és prototípust. Megtervezésre kerültek és elkészültek a döntéstámogató rendszer, hardver, szoftver és firmware és keretrendszer prototípusai. A rendszer integrálása után, megkezdtük a bőr impedancián alapuló fájdalommérő eszköz funkcionális tesztjeit. Elkészült a kiberbiztonság megfelelési terv és specifikáció.

Biológiai jelek alapján történő fájdalom detektálására szolgáló eszköz

A Kereken-Pálya Kft. jelen fejlesztésének célja egy olyan kompakt, egyszerűen használható, bőr-ellenállásmérésen és egyéb kiegészítő élettani paraméterek mérésén alapuló, speciálisan fájdalomérzetszint detektáló mérőeszköz és ehhez tartozó kiegészítő eszközpark fejlesztése volt, amely támogatja a kezelőorvos, az ápolószemélyzet, a kutatók, vagy akár az ápolást végző hozzátartozó döntéseit a fájdalomcsillapító gyógyszerek adagolásával, hatékonyságának becslésével kapcsolatosan. A szintetizált szakirodalomkutatási eredmények alapján megterveztük a mérési módszertant, kialakítottuk a fejlesztési infrastruktúrát, a kutatási eredményekre támaszkodva a kezdeti hipotézisünknek megfelelően alkalmazott impedancia-mérő szenzorkészletet kiegészítettük pulzus és véroxigén mérő szenzorokkal. A kísérleti fejlesztés során megterveztük és legyártottuk a fájdalom detektáló eszköz pulzoximéter kialakítású prototípusainkat. Elvégeztük a fájdalomdetektáló eszköz validációs tesztjeit 42 önkéntes alany bevonásával, melyeket hő-, jég-, masszázs és vércukormérő lándzsa által okozott fájdalominger kezelés alatt gyűjtött válaszreakciók alapján osztályoztunk mesterséges intelligencia technológiával. A mesterséges intelligencia tanításához standard gépi tanulási módszereket (KNN és neurális háló) használtunk egy új innovatív alkalmazási területen. A Kereken-Pálya Kft jelen kutatás-fejlesztési projektje során elkészült fájdalomdetektáló eszközrendszer képes megbecsülni az egyén által tapasztalt maximális fájdalomszintet az impedanciamérésen alapuló érzékelők, a pulzusszám és a véroxigén szint, valamint az egyén fizikai tulajdonságainak és életmódjának ismeretében.

  • Bővebb információ magyarul
  • Bővebb információ angolul