Pályázati információ

GINOP-2.2.1-15-2017-00055

 

Implantátumok osteoszintézisének kutatása és trabekuláris szerkezet kifejlesztése Additive Manufacturing alkalmazásával

A kedvezményezett neve: VARINEX Zrt., Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Kereken-Pálya Kft.

A szerződött támogatás összege: 1 670 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 83.50%

A projekt kezdete: 2017.08.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. január 31.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00055

A VARINEX Zrt. K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések c. felhívására benyújtott, GINOP-2.2.1-15-2017-00055 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatást a VARINEX Zrt. által vezetett konzorcium kapta, amelynek további tagjai: Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem és a Kereken-Pálya Kft.
A Varinex Zrt. által vezetett konzorcium a Széchenyi 2020 program keretében megvalósította a GINOP-2.1.7-15-2016-0202 GINOP-2.2.1-15-2017-00055 azonosítószámmal nyilvántartott a Implantátumok osteoszintézisének kutatása és trabekuláris szerkezet kifejlesztése Additive Manufacturing alkalmazásával című pályázati projektjét, amely 1,665, 616 964 Ft európai uniós támogatással jött létre. A konzorcium további tagjai: Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem és a Kereken-Pálya Kft. A pályázat által támogatott kutatás négy éve során lehetőség adódott olyan anyagszerkezet kifejlesztésére, amely a jelenleginél magasabb szinten elégíti ki a fémből készült csont- és ízületpótló implantátumokkal szemben jelentkező egyre fokozottabb igényeket. A projektben tervezett állatkísérletek és képfeldolgozási technológiák alkalmazásával célunk a titán alapú fémimplantátumok olyan trabekuláris struktúrájának megalkotása volt, amely minden eddig ismert megoldásnál jobban biztosítja az oszteointegrációt. A projekt fő célja az volt, hogy a jelenleginél lényegesen idő- és költséghatékonyabb módszerekkel, Additive Manufacturing (AM) technológiával állítsunk elő olyan implantátumokat, melyek az emberi szervezet számára magasabb fokú biokompatibiltást és biofunkcionalitást jelentenek, gyorsabb gyógyulás és jelentősen hosszabb idejű használhatóság mellett. További célunk volt, hogy az AM egyes különálló megoldásait teljeskörűen áttekintsük, összefoglaljuk a napi sebészi gyakorlathoz szükséges tapasztalatokat, illetve kiegészítsük azokat a mozgásszervi sebészet igényeinek megfelelően, amely igények jelentős mértékben eltérhetnek az iparban használt és elfogadott AM megoldásoktól. A projektfeladatok egymásra épülése révén az anyagfejlesztési irányvonalat a projektben részt vevő két egyetem egymással együttműködve alapozta meg, majd az állatkísérletek folyamatosan érkező részeredményei révén közvetlen visszacsatolást valósítottunk meg, amely biztosította a több ciklusú fejlesztési folyamat magas színvonalú végrehajtását és annak nemzetközileg is figyelemre méltó eredményét. Projekt megvalósítási időtartama: 2017.08.01. - 2022.01.31.